Overskudd Business

Advokat

Megler

Investor

Leder

Selger

Business

Når vi har overskudd og er i flytsonen gjør vi jobben med høyere kvalitet, raskere og med mindre bruk av energi. Sykdom og fysisk fravær er en liten del av forskjellen. Med overskudd  er evnen og inspirasjonen til å gjøre en god jobb større, vi har bedre empati og kommuniserer bedre. Integriteten er bedre. Vi tar bedre valg og unngår kostbare og tidkrevende konflikter. 

Lønnsomhet

DSC01326.jpg

Lønnsomhet er en av konsekvensene av overskudd.  Med overskudd har vi mer ressurser å bruke og vi er i stand til å bruke dem til å nå mål som er bra for oss. Når vi har overskudd ser vi løsninger og kan skape lønnsomhet på både kort og lang sikt. Når overskuddet mangler ser vi konflikter der de ikke behøver og være. Det går ut over lønnsomheten.

Arbeidslyst

DSC01272.jpg

Når vi har overskudd er vi den beste versjonen av oss selv. Det vi er engasjert i blir positivt og utfordrende. Når vi mangler overskudd blir jobben en plikt og et nødvendig onde. I vinnerkulturer er det veldig lite plikt og mye inspirasjon.  Overskudd utgjør forskjellen.

Kapasitet

Hvordan er din mentale kapasitet? Utholdenhet i forhold til arbeidsoppgaver? Hvor effektivt velger du oppgaver som du skal prioritere?

Når du har overskudd har du høy kapasitet. Når du er utilstrekkelig restituert er kapasiteten vesentlig lavere. Ved å ta vare på deg selv og dine omgivelser får du større kapasitet. Det er bare vinnere på veien mot overskudd.

Empati

Evolusjonen har utrustet oss med evnen til å prioritere kamp og flukt når vi innbiller oss at det er grunn til det. Da forsvinner empati, integritet og kommunikasjonsevne.

Når du har overskudd forstår du dine omgivelser bedre og du unngår konflikter som er kostbare både økonomisk, tidsmessig og helsemessig.

Bærekraft

En av de største utfordringene vi har er vår stadig økende tørst etter "instant gratification". Dette gjør at vi spiser og drikker oss syke, at vi utvikler manglende selvfølelse og angst. Ved å tenke på at våre aktiviteter er grobunnen for resten av vårt liv og kommende generasjoner oppnår vi det motsatte.

Med overskudd blir det naturlig å tenke langsiktig. Og vi har et bevisst fohold til hvilke kortsiktige mål vi ønsker å oppnå.