Forskningsprosjekter vi har deltatt i/gjennomfører i 2012-2017

Vi er kontinuerlig engasjert i forskningsprosjekter i samarbeid med partnere. I tillegg gjennomfører vi løpende interne studier av store mengder sensordata og har et betydelig antall kartleggingssamtaler med kunnskapsarbeidere, idrettsutøvere.

Sammenhengen mellom mental arbeidsbelastning og prestasjon hos skogsmaskinførere, en pilotstudie - 2015
Datainnsamling og analyse av HRV data for skogmaskinførere med/for Nibio

Kritiske faktorer i reindriftsutøvernes arbeidsmiljø og behovet for helse, miljø og sikkerhetstiltak i dagens reindrift - 2016
Datainnsamling og analyse av HRV data for skogmaskinførere med/for Nibio

Stress management training Medical personell, a new novel method - 2015
Measuring stress response during hyper realistic training. Comparison of laboratory hormone measurements with Overskudd variables. Strategic Operations (Medical personnel enrolled in US Navy)

Responsiveness of time- and cost-efficient monitoring measures on training in elite triathletes- 2015
Datainnsamling og analyse av HRV data for triatleter for Olympiatoppen og Norges Idrettshøgskole

Exercise and Type2 Diabetes Study- 2015
Datainnsamling og analyse av HRV data for diabetikere for Cardiac Exercise Research Group (CERG) Det Medisinske Fakultet NTNU

Stress Management training of Medical Rescue Teams- 2015
Stress response analysis of Medical rescue teams. 200 personnel over 2 years. US Navy

Forprosjekt for personlig elektronisk helseovervåking 2012-2014
Utvikling av metoder, teknologi, kompetanse og datagrunnlag som kan brukes til løsninger som ved kontinuerlig måling og feedback kan gi pasienter som ikke er på sykehus mulighet til å vurdere sin helsesituasjon og effekten av intervensjoner som de gjør selv eller som blir gjort av leger, helseforetak, terapeuter eller andre.  Løsningen skal gi brukerne bedre helsegrunnlag for riktige helsetiltak. Forskningsrådet

Forprosjekt for brukerorientert helse- og prestasjonsutvikling 2014-
Utvikling av metoder, teknologi, kompetanse og datagrunnlag som senere vil kunne brukes i mobile løsninger for å forbedre helse, prestasjoner og livskvalitet. Forskningsrådet

 

Andre studier
Vi kontinuerlig interne studer av betydelig større grupper og betydelig lengre målinger.

 

 

Side 2 innhold