Overskudd i mobil journal

Helseboka5.png

Nå blir måling av Overskudd tilgjengelig for norsk helsepersonell direkte i journalsystemer gjennom Helseboka (helseboka.no). I motsetning til blodprøver og bildediagnostikk som gir gode  svar på detaljerte spørsmål gir Overskudd godt svar om pasientens allmenntilstand.

Allmenntilstanden vises i pasientens nervesystem gjennom døgnet og kan lese gjennom analyse av hjerteratevariabilitet (HRV) og bevegelse.

Helse2.png

Overskudd kan også vise effekten av intervensjoner, enten i form av kirurgi, medikamenter, kosthold,  livsstilsendring og trening. Hva som skjer på detaljnivå i foten, tarmene, hjernen sier ikke Overskudd noe som helst om, de andre prøvene er til for å svare på det. Overskudd svarer på hvilken effekt endringer har på pasienten allmenntilstand. Balanse mellom stress og restitusjon er sentral for å beholde og utvikle en god allmenntilstand.

Overskudd har samarbeidsmodeller for tjenesteleverandører for leger og terapeuter og for pasienter. Vi levererer plug in løsninger for sikre IT systemer, løsninger for helsepersonell og løsninger for pasienter.Overskudd for helsepersonell

aaron-blanco-tejedor-VBe9zj-JHBs-unsplash.jpg

Helsepersonell er blant de mest stressende arbeidstagerne i Norge. Mange viktige beslutninger blir tatt under stress. Dette reduserer livskvaliteten for helsepersonell og for pasienter.

Overskudd for helsepersonell bidrar til bedre beslutninger og bedre pasientbehandling ved å bidra til at Helsepersonell stresser ned.

Løsningen er lik den som redningsmannskaper, idrettsutøvere og flygeledere bruker. I tillegg kan Helsepersonell bruke løsningen til å effektivt forstå pasientene bedre og gi dem løsninger for reduksjon av stress.

Balanse2.png

 Pasienter

Samfunnets aller mest imponerende idrettsutøvere er de du aldri hører om. Pasienter kjemper med utfordringer der det er mye mer som står på spill enn edelt metall.

Overskudd hjelper pasienter med til mer effektivt samarbeid med helsepersonell. Med Overskudd blir pasienter i stand til å gi objektiv feedback om effekter av intervensjoner, slik at helsepersonell kan hjelpe dem bedre. Dette er spesielt viktig når det gjelder mer kompliserte eller sammensatte lidelser.

Søvn2.png