“Anyone who is capable of getting themselves made President should on no account be allowed to do the job.” 
― Douglas Adams, The Hitchhiker's Guide to the Galaxy

Å forstå seg selv og være i stand til å løse sine egne utfordringer er en grunnleggende forutsetning for å kunne lede andre.

Overskudd hjelper ledere til selvinnsikt og deler fakta om effekten av godt lederskap i ders organisasjon.