Overskuddstesten

Ved hjelp av en enkel sensor samler du informasjon fra nervesystemet ditt i 72 timer. Sensoren måler stress, restitusjon. Den måler også bevegelse og skiller stress som er forårsaket av fysisk aktivitet fra mentalt stress.

Overskuddstest.jpg

Nervesystemet ditt gir deg bruksanvisningen for deg selv ved å identifisere perioder med stress, restitusjon. De fleste blir overrasket over hvordan de blir påvirket av sine omgivelser.

Skjermbilde 2019-02-17 kl. 16.51.46.png

 Basert på innsikten brukerne får fra Overskuddstesten gjør 80% av brukerne positive livsstilsendringer.

De velger å være bevisste.

vladislav-babienko-703701-unsplash.jpg

Effekten av endringene mellom målinger dokumenteres og danner grunnlag for varige endringer.

Skjermbilde 2019-02-17 kl. 17.10.32.png

 Overskuddstesten åpner øynene for de som vil se og gir mulighet for fortsatt utvikling av prestasjonsevnen og livskvaliteten. De fleste som har motivasjon for kontinuerlig forbedring fortsetter å bruke Overskudd som kompass i tilværelsen, enten kontinuerlig eller i noen perioder i året.

stephan-zabini-775113-unsplash.jpg