Hvem har nytte av Overskudd?
 Våre tjenester benyttes først og fremst av 3 hovedgrupper:
- Medarbeidere i skandinaviske virksomheter.
- Profesjonelle idrettsutøvere.
- Utmattede, pasienter eller andre.

Hva er Overskuddtesten?
Overskuddtesten er en prosess over 72 timer der deltakerne bærer en liten måler som registrerer stress, restitusjon, og fysisk aktivitet. Når målingen er avsluttet utarbeides en rapport om hva kroppen har å fortelle om arbeidstid, fritid og søvn.

Som regel gjennomføres Overskuddtesten minst 2 ganger, slik at deltakerne kan måle sin fremgang. Perioden mellom hver Overskuddtest er oftest 6-12 måneder, slik at det som måles er langsiktig forbedring 

Erstatter Overskuddtesten prøver jeg tar hos legen?
Nei. 

Hvilke selskaper benytter Overskuddtesten?
Siden vi introduserte Overskuddtesten i 2012 har flere tusen medarbeidere i norske bedrifter som  Gjensidige Forsikring, Statoil og Aker Solutions deltatt.

Hva slags måler benyttes i Overskuddtesten?
Det er en pulsmåler som måler avstanden mellom hjerteslagene svært nøyaktig, med en presisjon på et millisekund (0,001 sekund). Måleren er festet til kroppen med elektroder for å sikre kvalitet på signalene.

Med data av høy kvalitet kan vårt dataprogram se om det sympatiske eller parasympatiske nervesystemet er dominerende, det vil si om brukeren er i stress eller restitusjonsmodus.

Hva kan vårt firma oppnå med Overskuddtesten?
Våre kunder får mer fornøyde og energiske medarbeidere som sover bedre, er mer oppmerksomme og positive både på jobb og på fritid. De får også medarbeidere med bedre helse.

Hva kan dere gjøre for medarbeidere i norske selskaper?
Vi bidrar til å øke energinivået hos medarbeiderne ved å legge til rette for bedre søvn og restitusjon, bedre fysisk aktivitet, mindre stress. Siden disse faktorene er nært knyttet til arbeidsmiljø, produktivitet og sykefravær er det svært lønnsomt for bedriftene å benytte våre tjenester.

Hva koster Overskuddtesten?
Overskuddtesten koster kr 2500 inklusive måling, utarbeidelse og gjennomgang av rapport

 

Hvem har utviklet systemet?
Løsningen vi benytter er et resultat av et Nordisk samarbeid. Finnene har i mange år utviket systemer for å måle stress og restitusjon ved hjelp av nøyaktige pulsdata. Norge har internasjonalt sett høy kompetanse innen kondisjonstrening. Vi har også betydelig dokumentasjon som viser hva norske idrettsutøvere har gjort for å bli bedre i de siste 50 årene.

Overskuddtesten er resultatet av dette samarbeidet.

Vi får ikke engasjert de som trenger det mest med Overskuddtesten, gjør vi?
Jo. Overskuddtesten er unik ved at praktsik talt alle som får tilbud om å delta i Overskuddtesten deltar, uavhengig av kjønn, alder, vekt og fysisk form. Med Overskuddtesten knekker du koden og får alle med.

Samarbeider dere med andre?
Ja. Stadig fler kardiologer, fastleger, kiropraktorer, fysioterapeuter får øynene opp for potensialet i Overskuddtesten. For det første fordi Overskuddtesten kan gi pasientene et verktøy for å ta vare på sin egen helse. I tillegg er Overskuddtesten et usedvanlig godt verktøy til å måle effekten av ulike former for behandling og helsetiltak. Ved vellykket behandling skal nemlig stresnivået til pasienten reduseres og restitusjonen bedres.

Hvordan kan dere hjelpe de som er utmattet?
Utmattede personer, med eller uten en diagnose (som f.eks ME/CFS) har stor nytte av å balansere forholdet mellom stress og restitusjon. Når man er utmattet er kroppense evne til å restituere seg svært liten, og selv den minste belastning kan være overveldende og ha negative konsekvenser for helse og livskvalitet.

Overskuddtesten hjelper de som er utmattet på samme måte som toppidrettsutøvere. Prestasjonskravene til de som er utmattet er på mange måter høyere enn kravene til idrettsutøvere, i og med at evnen er sterkt nedsatt.

Hvordan hjelper dere profesjonelle idrettsutøvere?
Svært få idrettsutøvere belaster kroppen optimalt i forhold til kroppens evne til å restituere. Vi hjelper idrettsutøvere med å finne balansen mellom trening, stress og restitusjon, slik at de unngår og bli overtrent og isteden har overskudd til å prestere. Vi jobber først og fremst med utøvere på landslagsnivå, men bistår også utvalgte yngre utøvere.

Hva er optimal hvilepuls?
Her er en mening:

http://www.youtube.com/watch?v=IOnA16DCEbw