Overskudd bidrar til at medarbeiderne i din bedrift leverer i henhold til forventning.

En viktig del av vår leveranse er å bidra til at det er meningsfyllt å gjøre jobben. Når jobben er viktig og arbeidsmiljøet godt går “sykefraværet” ned.

Det er ingen som vet hva reelt fravær er på grunn av sykdom, men det er neppe over 2%. Fravær utover 2% i større bedrifter innebærer potensial for økt effektivitet, arbeidsglede, bedre arbeidsmiljø og gladere medarbeidere.

Overskudd leverer overskudd.